rechercher :

synonymes

entre-tuer (v. pron.)

entretuer  (se+V)